गरीब भएपनि स्वाभिमानी, रास्ट्रभक्ती नेपाली हौं !
कुनै रा,स्ट्र घा,ती अ,नुदान-सम्झौतामा झुक्दैनौ सरकार !
बिस्तारै चे,तनाको बिकास सगै हामी नेपाली मिलिजुली
बिकास र जनताको सेवामा निरन्तर लागेकै छौ सरकार !!

हामिलाइ राम्ररी थाहा छ बिदेशमा बिकास कसरी भाको छ भनेर,भ्र,ष्ट-द,लाल र माफियाको न्यूनीकरण र अ,न्त्य भएर हो सरकार !फाटेकै लाउछौ, सिस्नो-खोले बरु मकैको भात खान्छौ !तर,रा,स्ट्र हित बि,परित MCC कुनै हा,लतमा मान्दैनौं सरकार !!

बरु, हाम्रो नुनिलो खु,न र अमिलो प,सिनाको ग,न्धको कमाइबाट सहयोग दिन्छौ !तर, रास्ट्रघा,ती, अ,नुदान-सम्झौता कुनै हालतमा मान्दैनौं सरकार !!

“जय नेपाल र हामी नेपाली” #जय #चन्द्र #सुर्य


Your Views
Related News