ललितपुर : केही वर्ष अघिदेखि नेपाल प्र,हरीले प्रह,री मेरो साथी भन्ने नारा सहित सोही अनुरुपको व्य,वहार स*र्वसाधा*रण सँग गर्ने भनी घो*षणा गर्यो ।

पहिलेदेखि नै बेलाबेलामा वि*वादमा आइरहने नेपाल प्र*हरी यो नारा घो*षणा भएपछि पनि वि*वादित नै रहिरह्यो ।स,र्वसा,धार,णमा गर्ने व्यवहार पहिलेझैं खासै फरक देखिएन । बेलाबखतमा वि,*वादमा आइरहने नेपाल प्रहरीप्रति स*र्वसाधा,रणको विश्वास घ,टिरहेको बेला फेरि एउटा त्यस्तै घ*टना बाहिरिएको छ ।

एउटा बच्चा बोकेकी प्र*हरीले ज*थाभावी ल*ठ्ठी वर्षाएको भिडियो यती बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
स,र्वसाधार*णमा गर्ने व्यवहार पहिलेझैं खासै फरक देखिएन । बेलाबखतमा विवादमा आइरहने नेपाल प्र*हरीप्रति स*र्वसाधारणको

विश्वास घ,टिरहेको बेला फेरि एउटा त्यस्तै घ*टना बाहिरिएको छ । एउटा बच्चा बोकेकी प्र,हरीले ज,,थाभावी ल,ठ्ठी व,र्षाएको भिडियो यती बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् !


Your Views
Related News