काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा सं,क्रमण हुँदे गएको कोरोना भा,इसर सबैभन्दा बढी समय फलाममा जी,वित रहन सक्ने चि,कित्सकहरूले बताएका छन् । अन्य व,स्तुमा भन्दा फलाममा १२ घण्टासम्म कोरोना भाइ,रस जी,वित रह्ने इन्टरनल मेडिशिन रेसिडेन्ट डा. मिलन बज्राचार्यले जानकारी दिए । यदि कुनै रो,गीले फलाम छोएको रहेछ भा,इरस हतपत्त मर्दैन, लामो समयसम्म जी,वित रहिरहन्छ ।

‘फलाम तथा फलामबाट बनेको कुनै पनि वस्तु छो,इसके पछि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ,’ उनले भने ‘भ,रसक फलामलाई छुदै नछुने र छोएपनि पञ्जा लगाएर मात्रै छुँ,दा पनि केही ह,दसम्म रो,ग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । उनका अनुसार घरको झ्याल÷ ढो,का खो,ल्दा वा ब,न्द गर्दा समेत पञ्जाको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । ‘झ्याल÷ढोकाको ह्यान्डिल छोएको हात साबुन पानीले धोऔं ।

वा ह्याण्ड से,निटाइजरको प्रयोग गर्दा अझ राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ‘वृ,द्धवृद्धा र केटाकेटी तथा दी,र्घ रो,गीहरूमा को,रोना चाँडो सं’क्रमण हुन सक्छ।’ शा,हाकारी भोजन गर्दा पनि रो,ग सर्ने स,म्भावना कम हुन्छ । हामीले दैनिक गर्ने क्रियाकलापमा ध्यान पुर्याउन सके मात्रै पनि विश्वव्यापी रुपमा फैलदै गएको कोरोना भा,इरसबाट सु,रक्षित रहन सकिन डा. ब,ज्राचार्यले सु,झाए । भ,रसक भि,डभाडमा न,जान पनि उनले सुझाएका छन् ।

यस्ता छन् को,रोनाबाट बच्ने उ,पाय : १. घ,रबाट बाहिर जाँदा मा,स्क तथा ग्लोब कहिले नछाडौं । मानिसको भि,डभाड भएको ठाउँमा मास्क र पञ्जा नखोलौं अर्थात अ,निवार्य प्रयोग गरौं । २. एक पटक प्रयोग गरिसकेको फेस मास्क वा पञ्जा पुनः दो,हर्याएर प्रयोग नगरौ । प्रयोग गर्नै परे दै,निक सफा गरेरमात्रै प्रयोग गरौं ।

३. घरभित्र कोठा वा भान्छा कोठा वा बाथरुममा रहेका पुराना टावेलहरु सबै हटाइ नयाँ प्रयोग गरौं। घरका सबै सदस्यले छुट्टाछट्टै टावेल प्रयोग गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । यस्ता टावल दैनिक रुपमा सफा गर्नुपर्छ । ४. ल्यापटप, मोवाइल, टेलिफोन, कलम, खेलौना वा अन्य नियमित प्रयोग हुने वस्तु वा अन्य सामग्री प्रयोग पश्चात साबुन पानीले तत्काल हात धोऔं ।

५. घरका सबै सदस्यले आ–आफ्नै टुथब्रस, थाल÷प्लेट, चम्चा प्रयोग गरौँ । नियमित प्रयोग हुने सामग्रीहरु सफा राखौँ । ६. एक पटक प्रयोग भइसकेका भान्छा कोठाका सामग्रीहरु जस्तै चक्कु, चपिङबोर्ड वा अन्य सामग्री राम्रोसँग धोएर मात्र पनः प्रयोग गरौँ ।७.सम्भव भएसम्म शाकाहारी भोजन ग्र,हण गरौँ अर्थात माछा मासुजन्य वस्तु राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने गरौँ ।

८. दैनिक कम्तीमा ५ लिटरसम्म पानी पिऔं । झोलिलो कुरा समय समयमा धेरै सेवन गरौं । ९.खाना पकाउनु अघि वा खाना खानु अघि वा शौ,चालयको प्रयोग वा कुनै फोहर चीज छोए पश्चात साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऔं । १०. घर वा कार्यस्थलका कोठा हरु गर्मीयाम भए हावा पास भएर सफा हावा बहने गरी खुला राखौं वा जाडोयाममा भए झ्याल ढोका ब,न्द गरेर कोठा न्यानो राखौँ । मानिसको आवतजावत भएमा समय समयमा झ्याल खुला गरौं ।

११.यदि कसैलाई ज्व,रो सहितको रुघाँ,खोकी लागेको छ भने घर बाहिर ननिनस्किदा राम्रो हुन्छ । १२. यदि घरमा कुनै बिरामी हुनुहुन्छ भने बिरामीको स्याहार सुसार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाऔ । मास्क र ग्लोभको अनिवार्य प्रयोग गरौं । १३. काँचो खाने कुरा हरु सेवन नगऔं । १४. रो,ग नलागेको र घरमा पालिएको जीव जनावर बाहेक सकभर जिउँदो पशु वा पन्छी खरिद नगरौं । कुनै जीव वा जनावरहरु छोए पश्चात तत्काल साबुन पानीले हात धोऔँ ।

१५.शरिर सफा राखौँ र सफा कपडा मात्र प्रयोग गरौं । रु,घाँ खोकी, ज्व,रोसँगै बा,न्ता भएमा, प,खाला लागेमा र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तु,रुन्त नजिकको अ,स्पताल गएर चि,कित्सकलाई देखाइ हालौं । १६. १० सेकेन्डसम्म श्वास रोक्न सक्नुपर्छ, यो अवधि सम्म श्वास रोक्न सकिएन भने तुरुन्त चि,कित्सक कहाँ जाऔं ।


Your Views
Related News