बेइजिङ : चिनियाँ चि,कित्सा वैज्ञा,निकहरुले ए,न्टीबडी परीक्ष,णबाट १५ मिनेटमा कोरोना भाइ,रस भए-नभएको पत्ता लगाउन सकिने द्रु`त वि,धिको टेस्ट कि,टको वि,कास गरेका छन् । औंलाको टुप्पोबाट निकालिएको रगत प`रीक्षणबाट नोभेल कोरोना भाइरस जाँच गर्न सकिने भएको हो ।

चिनियाँ चि`कित्सा विज्ञ जोउ नानशा,न ने,तृत्वको का`र्यदलले भनेको छ, “नोभेल कोरोना भा,इरसको सं,क्रमण भएका तर ल,क्षण नदेखिएका र कोरोना भा,इरसको सं`क्रमण भएका व्यक्तिहरुको वास्त,विक र चाँडो कोरोना भए-नभएको जाँच गर्ने उंं,द्देश्यले एन्टिबडी परीक्ष,ण विधिको वि,कास गरिएको हो ।”

उक्त का,र्यदलका अनुसार नयाँ परीक्ष,ण वि,धि चीनभरका विभिन्‍न आठवटा क्लिनि,ल साइटमा परीक्ष,ण गरिएको हो । यो नयाँ किटमा कुनै पनि किसिमको क,मजोरी नभएको र क्लिनिकल सं`वेदनशी,लता, वि,शिष्टता र क्लि`निकल प्र`भावकारीतालाई प्र`माणित गरिएको बताइएको छ ।

न्यु´क्लिक एसि´ड आ´रटी-पी´सीआरबाट कोरोना जाँचको नति,जाका लागि तीन-चार घण्टा लाग्‍थ्यो । यो किटले एन्टिबडीमा`र्फ मानिसको रगतमा कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर १५ मिनेटमै नतिजा दिन्छ । यसमो समग्र परीक्ष,ण संवे,दनशीलता ८८ दशमलव ६६ प्रतिशत र ९० दशशलव ६३ प्रतिशत विशि,ष्टि,`कृत हुने बताइएको छ ।


Your Views
Related News