काठमाडौँ : विश्व स्वा`स्थ्य सं`गठनले कोरोना मा`हामा`रि घो`षणा गरेको भएपनि चीनले कोरोना स`माप्त भएको घो`षणा गरेको छ । सिन्ह्वाका अनुसार चीनको रा*ष्ट्रिय स्वा`स्थ्य आयोगले बिहीबार

कोरोनाको प्र`भाव समा`प्त भएको जनाएकोे हो साथै कोरोना प्रभा`वित देशलाई स,हयोग गर्ने प्र`तिबद्ध,ता ज,नाएका छन्।
बिहीबारसम्म विश्वभर ४ हजार ६३६ जनाको मृ’`त्यु भइसकेको छ । कोरोनाकै का`रण विश्वभर मृ’त’कको सं,ख्या ब,,ढ्दै गएको छ ।

तर कोरोना भाइ,रसको के`न्द्रबि,न्दु रहेको चीनले भने प्र`भाव घ`ट्दै गएको जा`नकारी दिएको छ । चीनमा हालसम्म ८० हजार ७९६ सं’क्रमित भे,टिएका छन् । त्यहाँ ३ हजार १६९ को मृ’´त्यु भएको छ भने ६२ हजार ८०९ उप,चारपछि स्व,स्थ्य बनेका छन् ।


Your Views
Related News