काठमाडौ : नेपालको लो,ड से`डिङ हटिसके पनि धेरै नेपालीहरू विद्युतको अ`धिकतम उपभोगमा अ,भ्यस्त छैनन् । बिजुली फारु गरेर चलाउने पहिलेदेखिको बानी अझै छुटेको छैन ।तर नेपाल विद्युत् प्राधि`करणले भने वि`द्युत् बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न प्रो`त्साहन गरिरहेको छ ।

१८ घण्टासम्मको विद्युत क`टौती भोगेका नेपालीहरूले खानापकाउनका लागि ग्यासभन्दा भरप`र्दो र सस्तो वि`कल्पका रूपमा बिजुलीलाई मान्न तयार भइसकेका छैनन् । त्यसो त अहिले पनि प्रावि`धिक कार`णले छि`टपुट बत्ती जाने क्रम चलिरहेकै छ ।प्राधि`करणले यसलाई आगामी दिनमा सु`धार गर्ने बा,चा गरिरहेको छ ।

उपभोक्ताले ग्या`सलाई प्रा`थमिक ऊ`र्जाको रूपमा प्रयोग गरेकाले ग्या,स र विद्युत् कुन सस्तो भन्ने राम्रो तु,लना नै हुन सकेको छैन । ग्यासको तु,लनामा विद्युत् ऊ`र्जा सस्तो हुने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ ।

साथै, नेपालको व्यापार घा,टा न्युनिक`रणका लागि समेत यसले टेवा मिल्न सक्ने भएकाले ग्यासलाई बढिभन्दा बढि विद्युतले प्रति`स्थापन गर्नु देशहितमा हुन्छ ।२०७५ माघ ११ गते इन्जि`नियरिङ अध्ययन सं`स्थान पुल्चोकमा रहेको ऊ`र्जा अध्ययन के`न्द्रले खाना पकाउन एलपी ग्यास, विद्युत तथा मट्टी`तेलबाट लाग्ने खर्चबारे तु`लनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

खाना पकाउने ऊ`र्जाको मूल्यबारे नेपालमा भएको सम्भ`वतः यो नै पहिलो अध्ययन हुनसक्छ । उक्त अध्ययनले सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्रा`धिकर`णले तोकेको बिजुलीको विद्यमान मूल्यअनुसार, ५ जनाको परिवारले १५ एम्पि`यरकोविद्यु`त् महसुल अनुसार खाना बनाउन म`ट्टितेल प्रयोग गरियो भने मासिक १२ सय ४० रुपैयाँ ख`र्च हुने देखाएको थियो ।

त्यस्तै अहिले अ`त्यधिक प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमा ५ जनाको परिवारलाई खाना बनाउँदा एक महिनामा १४ सय ७८ रुपैयाँँ ख`र्च हुन्छ ।बिजुलीको जुनसुकै माध्यमबाट ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा ११ सय १४ रुपैयाँ मात्रै ख´र्च हुने देखिएको छ ।


Your Views
Related News