काठमाडौ : सरकारले को´रोना रो`कथाम र निय`न्त्रणका लागि स्वास्थ्य सा´मग्री तथा उपकर´ण ल्याउने जि,म्मा नेपाली सेनालाई तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य उ´पकरण ल्याउने क्रम´मा अनि´यमितता भएपछि सरकारले सेना रोजेको हो । चीनबाट पहिलो च´रणमा स्वास्थ्य साम`ग्री ख`रिद गरेर ल्याएको ओम्नी समूहले औ´षधि ल्याउन न,सकेको भन्दै सरकारले बुधबार स`म्झौता र´द्द गरेको थियो ।

सरकारले चीनबाट जी टु जीमार्फत् औ´षधि ल्याउने र त्यसको जिम्मे`वारी सेनालाई दिने त`यारी भइरहेको स्वास्थ्य से`वा विभागका महानिर्दे`शक महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य सा`मग्री ल्याउने जिम्मा सेनाले दिने भने पनि कति ल्याउने भनेर भने कुनै निर्ण`य भएको छैन। यसबारे अन्तिम नि´र्णय भने आज बस्ने कोरोना क्रा´इसिस म्या´नेजमेन्ट टिम ( सिसिएमसी)को बैठकले अ´´न्तिम नि`र्णय गर्ने स्रो´तले बतायो ।


Your Views
Related News