एजेन्सी : कतार सरकारले को’रोना भाइ’रसको सं’क्रमण निय’न्त्रणका लागि क्वारेण्टाइनमा बस्नु परेका तथा आइसोलेसनमा राखिएका श्र’मिकले पुरा तलव पाउने स्प’ष्ट गरेको छ ।

कतारको श्र’म तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले श्र’मिकलाई पुरा तलव दिनु अ’निवार्य रहेको भन्दै हरेक क’म्पनीहरु तथा रो’जगारदा’ताहरुले का’नूनको पा’लना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कतारले विशे`षगरी साना तथा म’झौला व्यवसायीलाई व’र्तमान संक’टको समयमा श्र’मिकलाई तलव भु’क्तानीका लागि ३ अर्व कतारी रियाल बरावर उप’लव्ध गराउने भएको छ जुन वैंकहरु मा’र्फत ऋ’णका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर सो रकम व्यवसायीले नगद निकाल्न पाउने छैनन् किनकी श्रमि’कको खातामा बैंकले सोझै भु’क्तानी गरिदिने म’न्त्रालयले स्प’ष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहायक उपसचिव मोहम्मद हसन अल ओर्वाइद्लीले मंगलवार आ’योजित पत्रकार सम्मे’लनमा भनेः हामीलाई थाहा छ की उनीहरु (श्र’मिक) लाई क्वारेण्टाइन वा आइसोलेसनमा राखिएको भनेको हामी सवैलाई सु’रक्षित राख्नका लागि नै हो र कम्पनीहरुले उनीहरुको सम्पू’र्ण खर्च व्य’वहोर्नु पर्दछ ।

हाल कतार बाहिर रहेका श्र’मिकको ह’कमा भनें उनीहरुले कम्पनीका लागि काम गर्नु न’परेका कारण उनीहरुले वे’तलवी विदा पाउनेछन् । यसअगाडी कतारले श्र’मिकको कुनै गु’नासो भएमा गु’नासो द’र्ताका लागि हटलाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ ।


Your Views
Related News