काठमाण्डाै : वा’णिज्य, आ’पूर्ती तथा उपभोक्ता संर’क्षण विभागले भाटभटेनी स्टो’र ट’ङ्गाललाई तीन लाख रुपैयाँ जरि’बाना ति’राएको छ ।

बढी मू’ल्य लिएर सामान बे’चेको उजु’रीका आ’धारमा सोमबार अनु’गमन गरिएको र बढी मू’ल्य लिएको पाइएकाले तीन लाख रुपैयाँ ज’रिबाना ति’राएको विभागको अनु’गमन शाखाका निर्दे’शक सागर मि’श्रले उ’ज्यालोलाई जा’नकारी दिनुभयो ।

भाट’भटेनीले एक सय २० रुपैयाँ पर्ने ला’खमरीलाई दुई सय २० रुपैयाँमा बे’चेको भेटि’एको थियो । यस्तै वि’भागले सोमबार नै अ’न्य तीन वटा स्टो’रलाई तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरि’वाना गरेको छ ।

अम’रावती खाद्य भ’ण्डार कपनलाई दुई लाख, एम’वीटी खाद्य सप्ला’यर्स कपनलाई एक लाख र जीएन स्टो’र कपनलाई ५० हजार रुपैयाँ जरि’वाना ति’राइएको वि’भागले जनाएको छ । उनीहरुले बढी मूल्यमा बेच्ने, मुल्य’सूची नरा’ख्ने लगायतका कसु’र गरेका थिए ।


Your Views
Related News