काठमाडौँ : अख्ति’यार दुरुप’योग अनु’सन्धान आयोगले गाविस सचिव प’दबाट से’वा प्रवेश गरी शाखा अधिकृ’तबाट अव’काश पाएका ऋषिराम अर्यालवि’रुद्ध १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार अ’वैध आम्दानी गरेको दा’बीसहित भ्र’ष्टाचार मु’द्दा दा’यर गरेको छ।

अर्याल २०३९ साउन १ गते जिल्ला विका’स समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट नासु पदमा गाविस सचिवका सर’कारी से’वामा प्र’वेश गरी आ’र्थिक वर्ष २०७५/७६ मा टोखा नगरपालिकाको प्र’शासकीय अधि’कृतबाट अ’वकाश पाएका थिए।

३६ वर्षे जा’गिर अव’धिमा उनले २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६३ खर्च तथा लगानी गरेको अ’ख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जान’कारी दिए।

सो अवधिमा उनको र परिवारका सदस्यहरुको वै’ध आम्दानी भने जम्मा आठ करोड ७७ लाख २७ हजार चार सय ८३ रुपैयाँ मात्र आर्जन गरेको देखिएको छ। उनले प\दमा रहँदा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ भने अवै’ध तरिका आ’र्जन गरेको अनुस’न्धानबाट पाइएको प्र’वक्ता कोइरालाले जान’कारी दिए।

उनी लामो समय काठमाडौँका धापासी, टोखा सरस्वती, भिमढुंगा गाविसमा सचिवका रुपमा का’र्यरत रहेका थिए। अर्यालले अवै’ध आम्दानीबाट खरि’द गरेका अधि’कांश जग्गाहरु पनि तीनै गाविस आसपासमा रहेको अनु’सन्धानबाट खुलेको आयोगका प्रव’क्ता कोइरालाले जान’कारी दिए। आयोगले श्रीमती लक्ष्मीदेवी र छोराहरु सुशिल, सुनिल अर्या’लसमेतलाई सम्पत्तिहरु ज’फत प्रयोज’नार्थ प्रति’वादी बनाएको छ।

कहाँ–कहाँ छ अर्याल र उनको परिवारको लगानी?

ऋषिराम अर्याल तथा निजकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा द’र्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरि’दमा पाँच करोड ४४ लाख ५ हजार, घर नि’र्माणमा ४१ लाख १० हजार चार सय, पुँ’जीगत ला’भ तथा आय’कर चार लाख ९६ हजार, विभिन्न बैंक तथा वि’त्तीय सं’स्था एवं कम्पनीहरुका सा’धारण तथा सं’स्थापक शेयर ख’रिदमा लगानी नौ करोड १३ लाख ७ हजार एक सय रहेको छ।

त्यस्तै विभिन्न ब’चत तथा सहकारी सं’स्थाहरुमा भए गरेको लगानी दुई लाख ५० हजार, छोराछोरीहरुको अध्ययनमा २० लाख ३२ हजार तीन सय, छोराछोरीहरुको विवाहमा २८ लाख, जीवन बीमा वापतको प्रिमियम शुल्कमा चार लाख १० हजार, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सं’स्थाहरुबाट लिएका क’र्जा चुक्तामा एक करोड ७६ लाख ४६ हजार, न्यू लिङ्क कापी उद्योग र एलडिइन्ट|रप्राइजेज फ’र्मसमेतमा लगानी चार करोड ४२ लाख ५० हजार, सवारी साधनमा १२ लाख, सुनमा चार लाख, दान र सरसापटी व्यवहारमा चार करोड ५० लाख ३३ हजार र बैंक खाताहरुमा मौ’ज्दात १५ लाख ७६ हजार सात रहेको छ।

परिवारसहितको आम्दानी कति?

आयो’गका अनुसार अर्यालले पदमा रहँदा र छोरा सुशिल अर्यालसमेतको तलब पारि’श्रमिक बच’त आयबाट ५८ लाख ७५ हजार पाँच सय, अव’काश पश्चात प्राप्त सु’विधा बापत १९ लाख ३० हजार सात सय, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सं’स्थाबाट लिएको क_र्जा तथा सापटी आय तीन करोड ९० लाख ६३ हजार, शुरु ख’रिद तथा प्रा’रम्भिक लगानीको स्रो’त खुलेको जग्गा बि’क्रीबाट ६८ लाख ५३ हजार चार सय, निवृ’त्तिभरण आय ६ करोड ७९ लाख तीन सय, विप्रे’षण आय १७ लाख ९१ हजार रहेको छ।

त्यस्तै अर्यालकी पत्नी लक्ष्मीदेवीको एकल स्वा’मित्वमा लगानी गरी सं’चालित एल.डि.इन्टर’प्राइजेज फ’र्मबाट २५ लाख ६२ हजार आठ सय, एक लाख सात हजार, विभिन्न बैंक तथा वि’त्तीय सं’स्था एवं कम्पनीहरुका ख’रिद सा’धारण तथा सं’स्थापक शेयरहरु ४१ लाख ४५ हजार पाँच सय र सरसापटी व्यव’हार आएको दुई करोड ४७ लाख १७ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ।

  1. अर्यालले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गै’रकानूनी रुपमा आ’र्जन गरेको पु’ष्टि भएको भन्दै आ’योग बुधबार त्यति नै रकम बिगो कायम गरी वि’शेष अ’दालत काठमाडौँमा मु’द्दा दा’यर गरेको हो।

अभि’योग पत्रमा आयोगसँग भएको अवैध सम्पत्ति ज’फल गर्नुपर्ने र जे’ल स’जाय माग गरिएको छ।


Your Views
Related News