काठमाण्डौं : कोरो’ना भाइ’रसका कारण बिश्वनै संक’टमा परेको बेला नेपाल पनि अ’छुतो हुन सकेको छैन, को’रोनाको महामा’री सङै नेपालले लगाएको लक’डाउनका कारण धेरै बिदेशि पर्यटक समेत घर फर्किन नसकी नेपालमै अल’पत्र परेका छन ।

धेरै पर्यटक हरुलाइ उ’द्दार गरि आफ्नै देश फ’र्काइएको छ भने केही पर्य’टक आफ्नो देश भन्दा नेपालनै सुर’क्षित छ भन्दै नेपालमै रमाइरहेका छ्न । अहिले नेपालमा भएको ल’कडाउन सदु’पयोग गर्दै केही प’र्यटक हरु भने नेपाली समुदाय, नेपाली कल सं’स्कृती र समुदाय सङ्ग रमाइरहेका छ्न।

यसै क्रम’मा इङल्याण्ड बाट नेपाल घुम्न आएका एक प’र्यटकले आफ्नो दैनिक जि’बनयापन नेपालमा कसरी ब्यतित भै रहेको छ भनेर भिडियो बनाएका छ्न। को’रोना भाइ’रसका कारण बिश्वनै सं’कटमा परेको बेला नेपाल पनि अछु’तो हुन सकेको छैन ।

कोरो’नाको महामा’री सङै नेपालले लगाएको लक’डाउनका कारण धेरै बिदेशि पर्यटक समेत घर फ’र्किन नसकी नेपालमै अ’लपत्र परेका छन,धेरै पर्य’टक हरुलाइ उ’द्दार गरि आफ्नै देश फर्का’इएको छ भने केही प’र्यटक आफ्नो देश भन्दा नेपालनै सुर’क्षित छ भन्दै नेपालमै रमाइरहेका छ्न।

अहिले नेपालमा भएको लक’डाउन सदु’पयोग गर्दै केही प’र्यटक हरु भने नेपाली समुदाय, नेपाली कला सं’स्कृती र समुदाय सङ्ग रमाइरहेका छ्न। यसै क्रममा इङ’ल्याण्ड बाट नेपाल घुम्न आएका एक प’र्यटकले आफ्नो दैनिक जि’बनयापन नेपालमा कसरी ब्यतित भै रहेको छ भनेर भिडियो बनाएका छ्न।

भिडियो हेर्नुहोस् ।


Your Views
Related News