युएई : मलेसिया लगायत खा’डी मुलु’कमा अल’पत्र परेका नेपाली नाग’रिकहरुलाई स्व’देश फ’र्काउन सरकारले तोके’को भाडा अति म’हँगो भएको भन्दै ओ’मानस्थित नेपाली दू’तावासले स’स्तो ,

भा’डामा ने’पालीहरुलाई स्वदे’श फर्का’उन लागेको मस्क’टस्थित नेपाली दू’तावासले जनाएको छ। ओ’मनस्थित नेपाली दूता’वासको उ’च्च श्रोत अनुसार सरकारले तो”केको ५१० अमेरिकी डलर अ’र्थात करिब ६२ हजार रुपैयाँ धेरै महं’गो भयो ।

पी’डितहरुले यति महँ’गो भा’डा ति’र्न सक्दैनन्। स्रो’तले भने, त्यसैले हामीले २९९ अमेरिकी डलर अ’र्थात करिब ३४ हजार नेपाली रुपैयाँमा नै ओमानबाट स्व’देश फर्का’उने निर्ण’य गरेका छौं ।

श्रो’तका अनुसार यहाँबाट स्वदे’श फ’र्कनेले ११५ रियलभन्दा बढी ति’र्नुपर्दैन । नेपाल सरकारको सू’ची अनुसार ओमानबाट स्वदेश फ’र्कन चाहने व्यक्तिले ५१० अमेरिकी डलर अ’र्थात करिब ६२ हजार रुपैयाँ भा’डा ति’र्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।ओमानबाट असार १ गते सला’म एयरमा’र्फत १८० नेपालीहरु स्वदेश फर्कँदैछन् ।


Your Views
Related News