म रा.ष्ट्र र जनतको सेवा ग.र्न चाहान्छु, पदका लागि होइ.न- प्रच.ण्ड
राजनीति
रा.ष्ट्र र जनतको सेवा ग.र्न चाहान्छु, पदका लागि हो.इन- प्रच.ण्ड
क.म्रेड प्रच.ण्ड भन्नू हु.न्छ ‘पदका लागि हो.इन, रा.ष्ट्र र जनताको सेवा नै मु:ख्य हो,’तुलसी.लाल अमात्यको स्मृतिमा श.निबार भएको कार्यक्रममा प्च.ण्डले भने, ‘प द हाम्रो विष.य होइ.न। रा.ष्ट्र र जनताको भ.विष्य सुनि.श्चित गर्ने र वि का.स गर्ने जिम्मे वारीमा हामी छौं।’ प द दिए.र कम्युनि.ष्टसँग ए कता हु.न नदि.नेहरूसँग वि गतमा आफू लड्दै आएको पनि प् चण्डले बता.ए।

उनले कम्यु.निष्ट पार्टी वि.चार र पद्धतिमा चल्ने भएकोले बह.स स्वभा.विक हुने ब.ताए। ‘ब ह.स गर्दा पार्टी फु.ट्न लाग्यो, छियाछिया हु.न्छ भन्ने हो.इन,’उनले थपे, ‘हामी जाल.झेल र ढाट.छल ग.र्न सकि.न्न। पार्टी.भित्र ती खो ब.ह स हु.न्छ। बुर्जुवाहरूमा भने ती खो ब ह.स हु.न्न, लु.टेर खाने कुरामा उनीहरू ए.क हुन्छन्।’ उनले पार्टी ए.क ता रक्षा गर्दै देखा परेका वि वादहरू ठि.क ढंगले फ.स्यौट हुनुपर्ने ब.ताए।

विवा.द बढ्दै गएपछि पार्टीमा यो वि वा.द मिलाउने जिम्मे वारी पाएका छन्, नेकपाका अध्य.क्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अ.ध्यक्ष पुष्प.कमल दा.हाल प् चण्डले। त.र, यी दु.ई अध्यक्ष.बीच नै सं वादको वा.तावरण पनि ब.न्न सकेको छै.न।

यो वि’वादको समाधानका लागि नेकपाका व.रिष्ठ नेता माधव.कुमार नेपालको भूमिका पनि उत्तिकै मह.त्वपूर्ण हु.नेछ। अहिले प् च.ण्ड प क्ष.सँग ए.क भ.एर उभिएका नेपालका पछिल्ला अभि.व्यक्तिलाई ख्या.ल गर्ने हो भने पनि अहिले नेकपाको शक्ति सं घ.र्ष अ.झ अगाडि बढ्ने दे.ख्न सकि.न्छ।

शुक्र.बार मात्रै अध्य.क्ष ओलीका त र्फ.बाट नेकपा महा.सचिव विष्णु पौ.डेल, स्थायी कमिटी सद.स्य शं.कर पोखरेलले अध्य.क्ष प्रचण्ड.सँग उनको निवा.स खुमलटारमा भे.ट गरेका छन्। खुम.लटार स्रोतका अनु.सार त्यो भेटमा पार्टी ए कता.लाई कसरी जोगाउने र अहिलेको वि.वाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छल.फल के.न्द्रित रह्यो। त.र, य.सबाट पनि यो वि वादको जेलिएको पोयो फुक्ने सम्भा वना देखिएको छ.न।

यही क्रममा नेकपा उ- पाध्य.क्ष वा.मदेव गौतमको पछिल्लो ‘मुभ’का का.रण प्रचण्ड.नेपाल प क्षथ.प संश.कित, सत.र्क र नयाँ रणनीति निर्माणमा जुटेको छ। किनकि वा.मदेव गौतमले १३ साउनमा ६ बुँदे प् स्ता.व ल्याउँदै आफू ओली पक्षमा लागेको सं.केत गरेका छन्। ओलीले वाम.देव गौतमले प्रस्ता.व गरेका ६ बुँदा.लाई आफू अनुकू ल हुने भएपछि वा.मदेव निवासमै पु.गेर ‘डिन.र मि.ट’ स.मेत गर्दै आफ्नो प् भा.व नेकपामा बढी रहेको स.न्देश दिएका छन्।

स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवातमा चाहिँ वाम.देव गौतमले पनि ओलीले दुवै प क्ष.बाट रा जीनामा दिनु पर्ने मा ग गरेका थि.ए। त.र, अहिले उनी पनि ओली पक्षको लबिइङमा लागेको नेकपाका नेताहरुले बता.उन थालेका छन्। नेकपा सचिवालयका अर्का नेता राम.बहादुर थापा बादलको भूमिका पनि पछिल्लो स.मय नेकपाको यो वि वा.द समाधा नका लागि महत्व.पूर्ण हुने देखिएको छ।

यसअघिका वि वादमा ओली प क्षमा उभिएका गृह.म-न्त्रीस.मेत रहेका थापा यस.पटक कु.न पक्ष.लाई सह.योग गर्दै छन् भन्ने खु.लेर आएका छैनन्। केहीअघि खुमल.टार पु.गेर बादलले प् चण्ड.लाई सह.योग गर्ने ‘व.चन’ दिएको बताइएको छ। त.र, ओलीले ए क.ल निर्णयले स्थगि.त गरेको र प्-च.ण्ड प क्षले अगाडि बढाएको स्थायी कमिटी बैठकमा बा-द.ल उ.प-स्थि.त भएनन्।

यसले उनले यसप.टक पनि ओ:लीलाई स,मर्थ.न गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। त.र, उनले खु.लेर यसबारे केही बोलेका छैनन्। त.र, ओली र प्रच.ण्ड– ने:पाल प क्षका नेताहरु बा:दललाई आफ्नो क्याम्पमा ल्या.उन लागिरहेका छन्। शी,र् तहमा मा,त्हो,इ.न, दु,ई समूहको शक्ति सं,घ र्षमा मध्यमार्गी नेताहरु तानातानमा परेको स्थायी कमिटीका ए.क नेताले फरक.धारलाई ब.ताए।स्रो.त नौलो निका.स


Your Views
Related News