ची:नले गो:र्खाली सेनाबारे चा:सो दे:खाएपछि भा:रतभर त:रङ्ग पैदा भएको छ । प्रायः अ:फवाहको उ:पनामले चि:निने भा:रतीय मिडियाले भिडियो रि:पोर्ट त:यार पारेको छ र सो रि:पोर्टमान नै ची:नको का:ठमाडौंस्थित दू:तावासले चीनको ए.क गै.र सरकारी संस्था ‘चाइना स्टडी सेन्टर’लाई यसबारे अ:नुसन्धान ग.र्न भनेको ठो:कुवा गर्रिएको छ ।

का:ठ:माडौंस्थित चि:नियाँ दू:तावासले चा:इना स्टडी से:न्टरलाई नेपाली युवाहरु कि.न भा:रतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना हुन्छन् भन्नेबारे खोजी ग.र्न भनेको रि:पोर्टमा उ.ल्लेख गरिएको छ ।

दू:तावासले गै.र सरकारी सं:स्थालाई ची.न र भा:रतबीचको तनावले ने:पालमा के कस्तो सा:माजिक आ:र्थिक प्र:भाव पारेको छ भन्नेबारे पनि अ:नुसन्धान ग.र्न भनेको छ । उ.क्त भिडियो रि:पोर्टले भा:रतभर ह:लचल नै मच्चाएको छ ।

भा:रतको रक्षा वृत्तमा यसले नयाँ त.रंग ल्याएको छ । य.स विषयमा भा:रतीय रक्षा विज्ञहरुले ने:पालको दु:ष्प्रचार गर्ने प्र:यास गरेका छन् । उनीहरुले ची:नको चा:सोलाई ने:पाल–भा:रत सी:मा वि:वादबाट चीनले फाइदा उ:ठाउन चाहेको र नेपालले चीनको उक्साहटमा सीमा वि:वाद उठाएको भन्दै दु:ष्प्रचार गरिरहेका छन् ।

के.ही दि.न,अ घि परराष्ट्रमन्त्री प्र:दीप ज्ञवालीले भा:रतीय सेनामा ने:पाली गोर्खा सै:निक भ:र्तीबारे १९४७ मा भएको ने:पाल–भा:रत–बे:लायत त्रि:पक्षीय सम्झौताको औ:चित्य सकिएको टि:प्पणी गरेपछि यो वि:षय च:र्चामा आएको हो ।

प:रराष्ट्रमन्त्री ज्ञ:वालीले यो स:म्झौताले विगतमा ठूलो सं:ख्यामा रो:जगारी सृजना गरेको भ.ए पनि यो अतीतको वि.रासत भएको र अहिले यसको औ:चित्य सकिएको हुँदा यो स:म्झौताको समीक्षा गर्नुपर्ने टि:प्पणी ग:रेका थि.ए ।

यसलगत्तै भा:रतीय पूर्वराजदूतहरुले ने:पाललाई घुमाउरो भाषामा धम्की दिएका थि.ए । नेपालका लागि पू:र्व भा:रतीय रा:जदूत म:ञ्जीभसिंह पुरीले यदि नेपालले गोर्खा भर्ती रोक्ने नि:र्णय गरेमा गोर्खाली मूलका (म:गर, गु:रुङ, राईलगायतमा मं:गोलियन स:मुदाय) भा:रतीय ना:गरिक युवाहरुबाटै गोर्खा रे:जिमेन्ट परिपूर्ति गरिने बताएका थि.ए । अर्का पू:र्वराजदूत र:ञ्जीत रेले गोर्खा भ:र्तीबाट नेपालले ठूलो आ:थिृक ला:भ लिइरहेकोले यसको समीक्षा गर्दा धेरै प.क्ष सोच्नुपर्ने बताएका थि.ए ।

रेले प्र:स्ट शब्दमै नेपालका मि:त्रराष्ट्रसँग भारतको त:नाव हुँदा त्यहाँ गोर्खाली (नेपाली) सै:निक तै:नाथ नगर्ने कुरा अ:स्वीकार्य भएको बताएका थि:ए । यसअघि प:टक–प:टक ची.न वा पा:किस्तान:वि:रुद्धको सं:घर्षमा भारतले गो:र्गाली सै:निक तै:नाथ गरेको वि:षयमा ने:पालबाट वि:रोध हुँदै आएको छ ।

भा:रतीय सेनामा गो:र्खा रे:जिमेन्ट सुरक्षाको हि:साबले ब:लियो स्त:म्भ हो । गो:र्खा रे:जिमेन्टकै आडमा भा:रत य.स क्षे:त्रमा श:क्तिशाली देशको रुपमा उभिएको पृ:ष्ठभूमिमा चीनले यसरी गो:र्खाली से:नाबारे चासो दे:खाएपछि भा:रत आ:त्तिएको बु:झ्न


Your Views
Related News