मु:लुक र पा:र्टी च:लाउन प्र:धानमन्त्री तथा अ:ध्यक्ष भएको हुँ, गु,ट च:लाउन है,न

का:ठमाडौँ, २९ सा:उन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु खुल्ला कि:ताव जस्तै भएको उ:ल्लेख गर्दै मुलुकको वि:कास र स:मृद्धिको या:त्रालाई अघि ब:ढाउनु नै पहिलो प्रा:थमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

अ:न्नपूर्ण मि:डिया ने:टवर्कको ए:पीवान एचडी टे:लिभिजनमा बु:धबारबाट सुरु भएको का:र्यक्रम ‘द बा:भ्रो डेल्टा सो’ का लागि प:त्रकार भू:षण दा:हाललाई अ:न्तर्वार्ता दिँदै प्र:धानमन्त्री ओ:लीले ज:नताको वि:कास प्र:तिको मु:र्छित चा:हनालाई पुरा गर्नु व:र्तमान ने:पाल क:म्युनिष्ट पा:र्टी (नेकपा) ने:तृत्वको स:रकारको पहिलो जि:म्मेवारी भएको उ:ल्लेख गर्दै उहाँले आफु प्र:धानमन्त्री कुनै सानो गु:ट र उ:पगुट च:लाउन न:भई मु:लुक र पा:र्टीलाई च:लाउन प्र:धानमन्त्री भएको उ:द्घोष गर्नुभयो ।

वि:गतको लामो इ:तिहासदेखी ज:नताको ति:व्र वि:कास प्र:तिको चा:हनालाई पुरा गर्ने प्र:तिवद्धताका सा:थ क:रिव दु.ई ति:हाई न:जिक ज:नताको अ:भिमत प्रा:प्त गरेको स्म:रण गर्दै उहाँले स:त्य, वा:स्तविकता, मु:लुक र ज:नताको लागि आ:वश्यकताविरुद्ध कहिले पनि न:लड्ने साथै कसैको श:क्तिको लागि भने कहिले पनि न:झुक्ने उ:द्घोष गर्नुभयो ।

“ज:नता र मु:लुक आफ्नो लागि स:र्वपरि हो । ज:नताको जन:अभिमतका आ:धारबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जो,ड दिनुभयो । सत्यको लागि आफु जे पनि ग:र्न त:यार छु त,र वि:देशी श:क्तिको लागि भने शि:र झु:काउदिन”

प्र:धानमन्त्री ओ:लीले कुरा का:ट्नेलाई कामले ज:वाफ दिने स:मेत बताउनुभयो । लो:कप्रिय मा:निसलाई अघि ब:ढ्न नदिने प्र:वृत्तिको अ:न्त्य गराएको स:मेत उहाँले उ:दाहरण प्र:स्तुत गर्नुभयो । आफ्नो ब:चन ब:द्धतामा प:छाडी फर्कने आफ्नो बानी नभएको उ:ल्लेख गर्दै बो:लेको कुरा गरेरै छाड्ने स:मेत स्प:ट पार्नुभयो ।

‘म क:सैप्रति आ:रोप लगाइरहेको छै:न । अस्ति प:त्रकार स:म्मेलन भयो । मैले कुनै ज:वाफ पनि दिइनँ । तपाईं देखिरहनु भएको छ, अरू साथीहरू बोलिरहनु भएको छ । म चु:प ला:गेर बसेको छु । त्य:सकारण मेरो स:म्पूर्ण प्र:यास पार्टी मि:लाउने, पा:र्टीलाई ए:कताबद्ध राख्ने, फु:ट्न नदिने नै हु:न्छ।

क:तिपय साथीहरू फुटे फु:ट्छ भन्दै प:त्रकार स:म्मेलनमै जु:नसुकै प:रिणामका लागि त:यार हौं भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । मैले त्यसको कुनै ज:वाफ दिएको छै.न । म के भ:न्न चाहन्छु भने पार्टी फु:ट्दैन ।

र, फु:टाउन कसैले सक्दा पनि स:क्दैन’, प्र:धानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हप्ता–द.स दि,न हो:इन, हप्ताभन्दा यतै ५ दिनमा फेरि म:सँग प्र:श्न गर्नुस्, के हु:न्छ सि:नारियो । भोलि १ भ:नेर ग:न्न सुरु गर्नुहोला ।


Your Views
Related News