ज:सलाई हाम्रो खो:पमा वि:श्वास छैन, उहाँहरुले आफैँ बनाउनुहोला: रु,स
मस्को, सा:उन २८ – : कोरोनाविरुद्धको श:क्तिशाली राष्ट्रले कसरी प्र:तिष्ठाको वि,ष.य बनाएका छन्, त्यो मं:गलबार रुसले पहिलो खो,प दर्ता गरेपछि देखियो।रुसी रा:ष्ट्रपति भ्ला:दिमिर पुटिनले आफ्नो मुलुकले बनाएको खो:प प्र:भावकारी रहेको भन्दै अर्को महिनादेखि व्या:पक उ:त्पादन सुरु गर्ने ब:ताए´।

रुसी नि:यामक नि:कायले खो,प प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ।सो खोपको ना,म राखियो– स्पु:तनिक भी। अर्थात् सन् १९५७ मा विश्वमै पहिलो प:टक सो:भियत सं:घले अन्तरीक्षमा पठाएको स्या:टलाइट। जसले अ:न्तरीक्ष प्र:तिस्पर्धालाई ज:न्म दिएको थियो।लगत्तै खो:प बनाउने प्रतिस्पर्धा शीतयुद्धमा प:रिणत भएको वि:श्लेषण स:मेत ग:रिए। रुसी खोपको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि प्र:श्न उठाइयो। `थुप्रैले यो खोपले ज्या:न स:मेत लिनसक्ने आशंका गरे।

किनभने रुसको खोपको तेस्रो चरणको प:रीक्षण भइसकेको छै:न। वि:श्व स्वा:स्थ्य संगठनले पनि य:सलाई मान्यता दिएको छै:न। ´परीक्षणसम्बन्धी प:र्याप्त त:थ्यांक रुसले अ:न्य मु:लुकलाई ह:स्तान्तरण गरेको छै,न।त,र रुसले यस्ता आ:लोचनालाई खा:रेज गर्दै आफ्नो खो:प सु:रक्षित रहेको दाबी गरेको छ।

रुसी स्वास्थ्यमन्त्री मि:खाइल मुरास्कोले खो:प अ:सुरक्षित भन्ने आ:रोप आ:धारहीन रहेको र प्रतिस्पर्धाका का:रण त्यस्तो आ:रोप लगाइएको ब:ताए।खोपमा लगानी गरेको रुसको सरकारी कोषका कार्यकारी प्र:मुख कि:रिल दिमित्रेवले पनि अमेरिकाले गरेको आलोचना प:क्षपातपूर्ण रहेको ब:ताए।यो घोषणाले सं:सारलाई दु:ई भागमा वि:भाजित गरिदिएको छ। एकाथरी देशहरुले य:सलाई खुसीको ख:बर मानेका छन्। ´र अमेरिकी मिडिया तथा केही अ:मेरिकीहरुले रुसी खो:पविरुद्ध ठू:लो सूचना यु:द्ध सुरु गरेका छन्,’ उनले भने´।

‘हामी अ:मेरिकालाई वि:श्वस्त तुल्याउने प्र:यास गरिरहेका छैनौँ। वि:श्वलाई हाम्रो भ:नाइ के हो भने यो प्रविधि हा:मीसँग छ,’ उनले भने, ‘र, तपाईंको मु:लुकको नि:यामक नि:कायले मान्यता दि:न्छ भने यो खो:प नो:भेम्बर÷डिसेम्बरमा तपाईंको मुलुकमा उ:पलब्ध हु:नसक्छ। ज:सलाई हाम्रो खोपमा वि:श्वास छै:न उ:नीहरुलाई हामी खो:प दिँदैनौँ। उ:नीहरुलाई आफ्नै खो:प वि:कास ग:र्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्छौँ।यद्यपि दि:मित्रेवले आफूहरुले अ:न्य मु:लुकलाई परीक्षणको वि:स्तृत आ:कडा दिइनसकेको ब:ताए´। यही महिना सो अ:ध्ययन प्र:काशित हुने उनले ब:ताए। ए:जेन्सी


Your Views
Related News