प्र:धानमन्त्री ओलीले भने, ‘ने:कपा फु:ट्दैन, ५ दिनमै देख्नु हुनेछ’हेर्नुहोस

का:ठमाडौं । प्र:धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ने:कपा:भित्र जस्ता खालका वि:वाद दे:खिए पनि पा:र्टी वि:भाजन नहुने बताएका छन् । पा:र्टी:भित्रको वि:वाद ठू:लो स:मस्या नभएको र आफूले एकता ब:चा:उन चु:प ब:सेर को:सिस गरिरहेको प्र:धानमन्त्रीको भ:नाइ छ।

अ:न्नपूर्ण मिडिया ने:टवर्कको ए:पीवान एचडी टे:लिभिजनमा बु:धबारबाट सुरु भएको का:र्यक्रम ‘द बाभ्रो डे:ल्टा सो’ का लागि प:त्रकार भू:षण दा:हाललाई अन्त:र्वा:र्ता दिँदै नेकपा अ:ध्यक्ष ओलीले अबको ५ दिनभित्रै पा:र्टीभित्र नयाँ सि:नारियो देखिने उ:ल्लेख गरे ।

‘म कसै:प्रति आ:रोप लगाइरहेको छै:न। अस्ति प:त्रकार स:म्मेलन भयो। मैले कुनै ज:वाफ पनि दिइनँ। तपाईं देखिरहनु भएको छ, अरू साथीहरू बो:लिरहनु भएको छ। म चु:प ला:गेर बसेको छु । त्य:सकारण मेरो स:म्पूर्ण प्र:यास पा:र्टी मिलाउने, पा:र्टीलाई ए:क:ताबद्ध राख्ने, फु:ट्न नदिने नै हु:न्छ। क:तिपय साथीहरू फु:टे फु:ट्छ भन्दै प:त्रकार स:म्मेलनमै जु:नसुकै प:रिणामका लागि त:यार हौं भन्ने खालका अ:भिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ।

मैले त्यसको कुनै ज:वाफ दिएको छै:न । म के भ:न्न चाहन्छु भने पार्टी फु:ट्दैन। र, फु:टाउन कसैले सक्दा पनि स:क्दैन’, प्र:धानमन्त्री ओलीले भने, ‘हप्ता–द.स दि.न हो:इन, हप्ताभन्दा यतै ५ दिनमा फेरि म:सँग प्र:श्न गर्नुस्, के हु:न्छ सि:नारियो । भोलि १ भ:नेर ग:न्न सुरु गर्नुहोला।


Your Views
Related News