अब आफ्नै ख:र्चमा को:रोना परीक्षण गर्नु, सरकारले सक्दैन (हेर्नुहोस )

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सरकारले सबैको को:रोना प:रिक्षण गर्न नसक्ने सं:केत गर्दै आफ्नै ख:र्चमा :अनिवार्य पी:सीआर प:रिक्षण गराउन उ:र्दी जा:री गरेको छनेपालमा पछिल्लो समय को:रोना भा:इरसकाे सं:क्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले यस्तो उ:र्दी जा:री गरेको हो ।

सपिङ मल, रेष्टुरेन्ट, होटल लगायतका व्यवसायमा सं:लग्न व्यवसायी तथा क:र्मचारीहरुलाई अ:निवार्य रुपमा आफ्नै खर्चमा पी:सीआर परीक्षण गर्न स:रकारले भनेको छ।

स्वास्थ्य तथा ज:नसंख्या म:न्त्रालयले बुधबार वि:ज्ञप्तिमा जा:री यस्ता व्यवसायमा सं:लग्न हुने र धेरै मानिसहरुको स:म्पर्कमा आउने व्यक्तिमा को:रोना सं:क्रमणको जो:खिम धेरै हुने हुँदा अनियार्य पी:सीआर जाँच गर्नुपर्ने जनाएकाे हाे। नेपालका वि:भिन्न सपिङ मल, रेष्टुरेन्ट, होटल आदि उ:द्योग, व्यवसायमा सं:लग्न हुने व्यक्तिहरु धेरैको स:म्पर्कमा आउने र जो:खिम हुने अ:वस्था छ।

त्यसैले यस्ता व्यवसायमा सं:लग्न हुने कर्मचारी तथा व्यवसायीहरुको स:म्बन्धित उ:द्योग व्यवसायीहरुले आफ्नै ख:र्चमा अ:निवार्य पी:सीआर प:रीक्षण गर्ने गराउने गर्नु गराउनु हुन अ:नुराेध गरिन्छ’, स्वास्थ्य तथा ज:नसंख्या म:न्त्रालयका सह–प्र:वक्ता डा. स:मिरकुमार अ:धिकारीद्वारा जा:री वि:ज्ञप्तिमा भनिएको छ


Your Views
Related News