हाम्रो देशमा एकदम क,मजोर क्वालिटीको उपचार भईरहेको छ : डा. सिंह

डा. अरूण कुमार सिंहले नेपाल सरकारले प!र्याप्त समय पा!उँदापनि को,रोना रो!क,थाम तथा नि,यन्त्रणको लागि व्य,वस्थापन गर्न न!सकेको बताएका छन् । उनले नेपालमा जुन ले,भलमा उपचार हुनुपर्ने हो त्यो हुन न!सकिरहेको पनि जि,किर गरेका छन् । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो ने,टवर्कबाट प्र!सारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ डा. सिंहसँग गरिएको कुराकानीको स,म्पादित अं,श :

को,रोनाको सं,क्रमणको कारणले किन मृ,त्युदर बढिरहेको छ ?

मु,ख्य का!रण के हो भने हामीकहाँ व्य,वस्था छैन । हामीले पु!ग्दो समय पाएको हो । पुग्दो समय पाएर पनि कुनै प्र,कारको व्य,वस्था हामीले मिलाउन स,केनौँ ।

उ,पचारमा हामी कहाँ अ!सफल भयौँ ? कसरी उ,पचार हुन स,केन ?

जुन ले,भलको उपचार हुनुपर्ने हो, त्यो भईरहेको छैन । एकदम क,मजोर क्वा,लिटिको उ!पचार भईरहेको छ, हाम्रो देशमा ।

डाक्ट!रह्रूले भन्नुभएको छ, उ!पचारमा हामीले धेरै प्रग,ति गरेका छौँ भनेर ? के भन्नुहुन्छ ?

बाहिर प्र!चार गर्नु एउटा कुरा हो । य,थार्थ भित्रको अर्कै कुरा हो ।


Your Views
Related News