को,रोना म,हामारी लगायत वि,विध का,रणले क,तारबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीको संख्या अ,झै १० हजार भन्दा बढी रहेको क,तारस्थित नेपाली दू,तावासले जनाएको छ ।
दू,तावासले यसअघि कतारबाट स्वदेश फर्किन विभिन्न माध्य,मबाट फा,रम भरेका ९ हजार ३ सय ८५ जना नेपालीहरुको सूची सा,र्वजनिक गरेको थियो ।

दू,तावासमार्फत नेपाल फर्कन ५ हजार ७ सय ५७ जना र को,रोनाका का,रण क,,म्पनीले का,मदार क,टौती तथा कम्पनी ब,न्द भएपछि क,तारका विभिन्न कम्पनीहरुले ३ हजार ६ सय २८ जना नेपाल कामदारलाई पठाउन वि,वरण दू,तावासलाई उपलब्ध ग,राएको थियो । अहिले रो,जगारी गु,माउने नेपालीको सं,ख्या बढे,को का!रण स्वदेश फर्किनेहरुको संख्या १० हजार भन्दा बढिरहेको दू,तावासका द्वि,तीय सचिव भु,वनप्रसाद भट्टले बताए ।

को!रोना म,हामारी शुरु भएपछि नेपाल फर्किन चाहने नेपालीको संख्या धेरै भएपछि अहिलेसम्म वि,भिन्न उ,द्धार उ,डानमार्फत ५ हजार ५ सय १७ जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेको उनले बताए । दू,तावासका अनुसार अब अगष्ट ३१ तारिखमा हिमालय एय,रलाइन्सले उ,डान गर्ने तय भएको छ । सो उ,डानमार्फत प्रा,थमिकतामा परेकाहरुको उ,द्धार गरिने जनाएको छ ।

यसअघि टिकट लिएका र दू,तावासको सूचीमा परेकाहरुले पुनः प्रमा,णित गर्नका लागि स!म्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गर्न कतारस्थित नेपाली दू,तावासले अ!,नुरोध गरेको । स्वदेश फर्कनलेलाई को,रोना भा!इरस (को,भिड १९) को पी,सीआर परी!क्षण कतार सरकारबाट अ!नुमति प्राप्त विभिन्न नि!जी अस्प,तालमा गएर गर्न स!किने कतारमा रहेको दू,तावासले जनाएको छ ।

सरकारले पी,सीआर रि,पोर्ट ने,गेटिभ लिएर आउनेहरुलाई काठमाडौंमा हो,टल क्व,रेन्टिनमा बस्न नपर्ने नि,र्णय गरेको छ । तर पी,सीआर रि,पोर्ट नलिइ गएकाले काठमाडौंमा आफ्नै ख,र्चमा हो!टल क्व,रेन्टिनमा बस्नु पर्ने स,मेत दू,तावासले जनाएको छ ।


Your Views
Related News