त’त्का’ल विद्यालय खु’ल्ने कि नखु’ल्ने बारे ए’स्तो आयो नि’र्णय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्र,विधिमन्त्री गि!रिराजमणि पोखरेलले को,रोना म,हामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थि,ति नभएकाले वै,कल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मा,न्यता दिई यस प्रक्रियामा अ,निवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा आ,ह्वान गर्नुभएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले आज भर्चु,अलरुपमा आयोजित पत्रकार स,म्मेलनमा बा,ध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वै,कल्पिक प्रणालीबाट न्यू,नतम् सि,काइको सु,निश्चितताका लागि अ,भियान स,ञ्चालन गरिने जा,नकारी दिनुुभयो ।

घरमै बसेर इ,न्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्र,विधिको प,हुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्र!क्रियामा अ,मूल्य यो,गदान दिनुपर्ने बताउनुुभयो । उहाँले आजको म,न्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका वि,द्यार्थीको सि,काइ नि,रन्तरताका लागि का,र्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुुभएको पनि जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँले वै,कल्पिक प्रणालीलाई शै,क्षिकसत्रको मा,न्यता दिई पा,ठ्यक्रम स,मायोजनका लागि वि,श्वविद्यालय र सम्बन्धित नि,कायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अ,नुुगमन गरी प्र!भावकारिता कायम गर्नुुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले सबै शि,क्षकको अ,नि,वार्य को!रोना बीमा शुरु भएकाले चु,नौतीको घ,डीमा क!र्तव्यपालनमा वि,शेष ध्यान दिन आ,ग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले गत जेठ १८ मा जा,री गरिएको वै,कल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ सं,शोधन गरी शै,क्षिकसत्रका मा,न्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क स,ङ्कलनको प्र,क्रिया शुरु हुने जानकारी दिनुुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुुभयो, “ह,तार ह,तार शै,क्षिक संस्था खोल्ने नि,र्णय गरेर स’ङ्क्रम’ण थप फै,लिएमा नेपालले त्यसलाई धा,न्न सक्दैन ।

कतिपय विश्वका अन्य मु,लुुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ । त्यसैले अहिले वै,कल्पिक वि,धिको शिक्षाको वि,कल्प छैन ।” एक प्रश्नको ज,वाफमा स्थानीय तहको अनु,मतिमा नि,जी विद्यालयले वै,कल्पिक सि,काइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।


Your Views
Related News