चीनले विकास ग.र्यो पुनः प्रयोग यो.ग्य अ!न्तरिक्ष यान

र: चीनले विकास गरेको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अ,न्तरिक्ष या,न दुई दिनसम्म अन्त,रिक्ष कक्षमा रहेर आइतबार स,फलतापूर्वक पृ,थ्वीमा अव,तरण गरेको छ । अ,न्तरिक्ष यात्रालाई सस्तो बनाउने सन्दर्भमा यो एउटा म,हत्वपूर्ण पाइला भएको चीन सरकारले घो,षणा गरेको छ ।

उक्त यान गत शुक्रबार जि,क्वान भू,उपग्रह प्र,क्षेपण केन्द्रबाट अ,न्तरिक्षमा पठाइएको थियो । तर गो,प्य रुपमा वि,कास गरिएको यस अ,भियानका बारेमा वि,स्तृत वि,वरण भने सा,र्वजनिक गरिएको छैन ।

चीनको सरकारी समाचार 0सं,स्था सि,न्ह्वाले एक अधिकारीको भनाई उ,द्धृत गर्दै उक्त यान जि,क्वान अ,न्तरिक्ष केन्द्रमा स,फलतापूर्वक अ,वतरण गरेको जनाएको छ । तर यानको त,स्वीर भने प्र,काशन गरिएको छैन, न त यानको आ,कार र प्रकारका बारेमा नै केही बताइएको छ ।

सि!न्ह्वाले यस अ,भियानको सफलताले चीनको अ!न्तरिक्ष यात्रामा एउटा मह,त्वपूर्ण को,शे.ढुं,गा हासिल भएको जनाएको छ ।

चीनले यसअघि सन् २००३ मा पहिलो पटक अ,न्तरिक्षमा एक व्यक्तिलाई पठाएको थियो । गत वर्ष चीनले चन्द्रमाको सबैभन्दा टा,ढाको स्थानमा रो,भर रो,बोट अ,वतरण गराएको थियो ।

अर्को यस्तै खोज रो,बोट अहिले मं,गलग्र,हमा पठाइएको छ ।

सं,युक्तराज्य अमेरिका र रसिया दुई मुलुकले मात्र हालसम्म पुनः प्रयोग यो,ग्य अन्तरिक्ष यान नि,र्माण गर्ने स,फलता प्राप्त गरेका छन्


Your Views
Related News