लकडाउनमा कसैको खान नपाएर मृ’त्यु भयो भने केपी ओलिलाई ह.त्कडी लगाउनु पर्छ: मेयर चौधरी

काठमाडौँ – इटहरीका मेयर द्वारीकालाल चौधरीले ल,कडाउनको बेला खान नपाएर कसैको मृ,त्यु भएमा प्र,धानमन्त्रीलाई ह,तकडी लगाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले सं,विधानमा खा,द्य स,म्प्रभुताको हकको ग्या,रेण्टी गरेको भन्दै कसैले भो,कै मर्ने अवस्था सिर्जना भए प्रधा,नमन्त्री र आ,पूर्तीमन्त्रीलाई ह,तकडी लगाउनु पर्ने सं,विधानले व्य,वस्था गरेको थिए ।

एउटा छलफलमा मेयर चौ,धरीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले खान नपाएर जनता स’मस्यामा परेको भन्दै यो प’ञ्चायको जनता हैन, बौ,दलकालको पनि जनता नभए सं’घीय ग’णतान्त्रको ज,नता भएको बताए । ल’कडाउन गरेपनि स’रकारले सबै नागरिकलाई खान दिनुपर्ने बताए । कसैले मु’द्धा हाले सरकारलाई मु’द्धा लाग्ने बताएका छन् ।

यो भनेको पं’चालयको जनता होइन, यो ब’हुदलकालको जनता पनि होइन, सं’घीय लोक’तान्त्रिक गण’तन्त्रको जनता हो , त्यसैले भन्छु, ए सर’कार तिमिले लक’डाउन गर्यौं, रोजीरोटी पनि दिएनौं, खान त देउँ । खाद्य स,म्प्रभुताको हत सं’विधानमा छ, कसैले मु’द्धा दियो भने सरकारलाई मु’द्धा लाग्छ ।

को’रोनाभाइरसले मरेको भने त ठिकै छ, करेन्ट लागेर म,रेको भए पनि ठिकै छ, पानी डुबेर, ए,क्सिडेन्ट भएर मरेपनि ठिकै छ तर खान नपाएर मरेको छ भने हत,कडी प्र,धानमन्त्रीलाई लगाउनु पर्छ, तपाईले लगाएको ल,कडाउनमा खान नपाएर म,र्यो ह,तकडी प्र,धानमन्त्रीलाई लगाउनु पर्छ ।

छलफलको क्र,ममा धा,रणा राख्दै चौधरीले प्रदेश सरकार र सं,घीय सर,कारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग समेत नगरेको बताए । उनले अहिले र्या,पिड टेष्ट गर्ने कि,टहरु समेत नहुँदा क्या,रेन्टाईनमा राखेकाहरुलाई आवश्यक स्वा,स्थ्य प,रीक्षणको गर्न सम,स्या भएको बताए । चौधरीले सुनसरीमा खाद्यन्नको लागि स,मस्या नभएको समेत बताए


Your Views
Related News