य.स्तो त!यारी हुँदै छ असोज १ गतेबाट सा,र्वजनिक यातायात च.लाउनको लागि…हेर्नुहोस् ।

काठमाडौ : पृथ्वी.राजमार्ग बस सञ्चा.लक क.म्पनी पा,इभेट लि.मिटेडले असोज १ गतदेखि आ.फ्ना स,वारी सञ्चा.लनमा ल्या.उन त.यारी थालेको छ । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चा’लक कम्पनीका अध्यक्ष यो.गेन्द्रबहादुर केसीले स.रकारले सा,र्वजनिक यातायात स’ञ्चालनको लागि अ,नुम.ति नदिए पनि स!वारी सञ्चा’लनमा ल्याएरै छा,ड्ने बताए ।

अध्यक्ष केसीले स,रकारले आफू’हरुमाथि का’रबाही थाले पनि त्यसको भा’गि.दार बन्न तयार रहेको बताए । कुनै पनि हा,लतमा निर्ण’यबाट पछि न,हट्ने उनको अ’डान छ । १ सय ७० दिन लामो ब,न्दा-ब,न्दीमा ब,स्दा रा’ज्यले कुनै राहत’को पनि व्यवस्था नगरेको भन्दै उनले गुना’सो पो.खे । बैंक तथा वि’त्तिय सं’स्थाको बारेमा पनि स्प’ष्ट नीति न!ल्याउँदा या,तायात म.जदुर’हरु भो’कै म’र्नु पर्ने अवस्था आएको जि’किर गरे ।

सार्व’जनिक यातायात सञ्चा’लनमा थु,नछे,क भई रहँदा प्रा,इभेट गा!डीहरुले भने निर्वा’ध रुपमा यात्रु बोकेको उनको आ’रोप छ । उनले पू’र्ण रुपमा सु,रक्षा स’र्तकता अ,पनाएर या.तायात स.ञ्चालनमा ल्याउने त,यारीमा रहेको बताए । दुई वटा सि,टमा एक जना मा.त्रै या.त्रु राखेर स,वारी स’ञ्चालनमा ल्याउने उनले सुनाए ।

उनले या.तायात व्य,,वसायी कसैको प्र.लो’भनम, त्रा’स, द,बा’बमा परेर सवारी घरैमा थ,न्क्या’एर न!राख्ने जि’किर गरे । रा.ज्यले केही गरेन भनेर बस्नु.भन्दा को’रोनाको सा,मना गर्न आफूहरु त.यारी अ,वस्थामा बसेको उनले बताए ।

पृ.थ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी कम्पनीले स.ञ्चालनमा आउने तयारी थाले पनि पोखरा बस व्य.वासायी कम्पनीले भने सर.कारी नि’र्णय प.र्खेर बसेको छ । यातायात स!ञ्चालनसम्बन्धि स,रकारको स्प’ष्ट धा’रणा आएपछि मात्रै स,ञ्चालनमा आउने कम्पनीका अ.ध्यक्ष देउप्रसाद गुरुङले बताए


Your Views
Related News