साँ,गामा ख,टिएका सुर,क्षाकर्मीमा ब,ढ्दो को.रोना स.ङ्क्रमण

काठमाडौं, भदौ २४ । काठमाडौँ उपत्यका प्र,वेशको पूर्वी–ना.का का.भे्रपलाञ्चोकको साँगामा ख.टिएका सु.रक्षाक,र्मीमा को.रोना स.ङ्क्रमण ब,ढेको पाइएको छ । साताअघि ना.कामा सु.रक्षार्थ तै.नाथ दुई सु.रक्षा,कर्मीमा देखिएको स.ङ्क्रमण हा.ल थ.प आ.ठमा देखिएको हो ।

मङ्लबार का.भ्रेपलाञ्चोकमा देखिएका १० स.ङ्क्रमि,तम,ध्ये आ.ठ साँगा ना.कामा तै.नाथ सश,स्त्र प्र,हरीलाई को.रोना स.ङ्क्रमण देखिएको को.भिड–१९ रो.कथाम तथा नि.यन्त्रण क.मा,ण्ड पो.ष्टले जनाएको छ ।

स.ङ्क्रमितलाई उपचारका लागि त,त्कालै आ.इसोलेसनमा राखिएको पो,ष्टका स.दस्यस,चिव ए,वं जिल्ला स्वा.स्थ्य कार्यालय प्रमु,ख डा नरेन्द्र झा,ले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ४० सु.रक्षाकर्मीमा स.ङ्क्र.मण देखिएको छ । नेपालमा को.रोना स,ङ्क्रमण देखिएयता उ,पत्यका प्र,वेशको पूर्वी ना,का साँगामा नेपाल प्र,हरी र ट्रा,फिक प्र,ह,रीसँगै थप स,शस्त्र प्र,हरी तै,नाथ गरिएको थियो ।

गत साउ!नमा साँगा ना,काबाट काठमाडौँ उ,पत्यका प्रवे,श गर्ने या,त्रुम,ध्ये १३ मा को,रोना स,ङ्क्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य तथा ज,नसङ्ख्या मन्त्रा,लयअ,न्तर्गत स्वा,स्थ्य आ,पत्का,लीन कार्य सञ्चा,लन के,न्द्रको चि,कित्सा प्र,योग,शाला वि,ज्ञ टो,लीले एक ह,प्ताको अ,वधिमा स,वारी सा,धनका तीन हजार ४८२ या,त्रुको स्वा,ब प,रीक्षण गर्दा १३ मा को,रोना पो,जेटिभ भएको मन्त्रालयका प्र,वक्ता डा जागेश्वर गौतमले जान,कारी दिए । उनका अनुसार ल,कडाउनको अ,न्त्यपछि टो,लीले उपत्यका प्र,वेशमा तीन नाका का,भ्रेपलाञ्चोकको साँगा, ललितपुरको फ,र्पिङ र काठमाडौँको थानकोटमा या,त्रुको का,रोना स,ङ्क्रमण नमूना प,रीक्षण गर्न स्वा,ब स,ङ्कलन गरिएको थियो ।

सा,ताअघि साँगा ना,कामा स,ङ्क्रमण देखिएका दुई सुर,क्षाकर्मीको स,म्पर्कमा आएकाको पी,सीआर प,रीक्षण गर्दा केहीलाई स,ङ्क्रमण देखिएको स,शस्त्र प्रह,री बल १५ नम्बर गण पाँचखालले जनाएको छ । उसले ‘वि,शेष सत,र्क,ता’ अप,नाई स्वास्थ्य–सु,रक्षा मा,पद,ण्डानुसार ग!तिविधि गर्न आ,फ्ना प्र,हरी कर्म,चा,रीलाई भनेको छ । ‘क!न्ट्याक्ट ट्रे,सिङ’मा परेका पाँ,चखालस्थित वी!रेन्द्र सै,निक तालिम केन्द्रका पाँचमा स,मेत को!रोना स,ङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो समय जिल्लास्थि,त नेपाली से,ना, नेपाल प्र,हरी र सश,स्त्र प्र,हरीमा को,रोना स,ङ्क्रमण द,र ब,ढिरहेको पो!ष्टको तथ्या,ङ्कले देखाएको छ ।

पोष्टका अनुसार हालसम्म बनेपास्थित स,ङ्घीय प्रहरी कार्यालयका १९ प्रहरी कर्मचारी, सशस्त्र प्र,हरीका १०, धु,लिखेलस्थित नेपाली से,नाका आ,ठ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका तीन प्रहरी कर्म,चारीमा स,ङ्क्र,मण देखिएको छ । “सुर,क्षाकर्मीपछि जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी उच्च जो,खिममा रहेका छन्”, झाले भने । उनका अनुसार जिल्लामा कार्यरत ६६ स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा उ,पचाररत १०४, समुदायमा रहेका ८६, वै!देशिक रो!ज,गारबाट फर्केका २५, छ कर्मचारी, दुई जन,प्र,तिनिधि, एक का,नुन व्यवसायी र एक सञ्चा,रकर्मीमा को,रोना स,ङ्क्र!मण देखिएको हो ।

पो,ष्टका अनुसार का,भ्रेपलाञ्चोकमा हालसम्म २१२ पुरुष र १२२ महिला स,ङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये दुईको मृ:त्यु भएको छ भने १५९ उ!पचारपछि घर फ,र्किएका छन् । अन्य १७३ स,क्रिय स!ङ्क्रमित अ,स्पताल र होम आइ,सो,लेसनमा उ,पचाररत छन् । जि,ल्लास्थि,त १३ स्था,नीय त,हमा ९०३ श,य्याको क्वा!रेन्टिन तथा २०९ श,य्याको आ,इसोलेसन व्य,वस्थित गरिएको छ । हाल २३ पुरुष र ३७ महिला स्था!नीय तहको क्वा,रेन्टिनमा बसेका छन् ।


Your Views
Related News