खुकु.लो बन्यो नि,षेधाज्ञा : दिनभर बजार पनि खुल्ने, या.तायात पनि चल्ने

बैतडी । नि,षेधाज्ञा खु,कुलो भएसँगै बै,तडीमा बजार खुलेका छन्। जिल्ला स्त,रीय को,भिड १९ सं,कट व्यवस्थान केन्द्र र जिल्ला सु,रक्षा समितिको बैठकले बिहान ६ बजेदेखि साँ,झ ६ बजेसम्म व्यापार व्यवसाय गर्न पा,उने गरी नि,र्णय गरेपछि सोमबारदेखि बजार खु,लेका हुन्।

स्वास्थ्य सु,रक्षा स,तर्कताका मापद,ण्ड अ,पनाएर व्यवसायीहरुले व्यवसाय स,ञ्चालन गर्न पाउने आ,देश जा,री भएपछि बजार खुलेको हो। बजार खुलाउँदा व्य,वसायीहरुले स्वास्थ्य सुर,क्षा स,तर्कता अ,पनाउन स्था,नीय प्र!,शासनले बताएको छ ।

भदौ ८ गतेदेखि बैतडीमा जारी नि,षेधाज्ञा केही खु,कुलो पारेर भदौ ३१ गतेसम्म ल,म्ब्याउने नि,र्णय भएको हो। य,स्तै, राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बाहिर हिँ,ड्डुलमा समेत पूर्ण रुपमा रो,क लगाएको छ। सरकारी कार्यालयहरुले न्यू,नतम कर्मचारीको उ,पस्थितिमा सेवा प्र,वाह गर्नुपर्ने प्र,शासनले जनाएको छ।

यस्तै, ब,ढी भी,डभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मा,लपोत कार्यालय, ना,पी कार्यालय, घरेलु तथा साना उ,द्योग विकास समितिले भने दैनिक अ,त्यावश्यक कार्य मात्रै सञ्चा,लन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।

बैंक तथा वि,त्तीय सं,स्थाहरुले बढी भी,डभाड नहुने गरेर बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजे सम्म सेवा दिने जारी आ,देशमा उल्लेख गरिएको छ। जनजीवनमा केही स,हजताका लागि नि,षेधाज्ञा खु,कुलो पा,रिएको र स्वास्थ्य सुर,क्षाका मापद,ण्ड अ,पनाउन सबैलाई आ,ग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मो,हनराज जोशीले बताए। उनले भने, ‘नि,षेधाज्ञा खुकुलो भएको भनेर अ,नावश्यक भी,डभाड नगर्न र को,रोना भाईरसको सं,क्रमण फै,लिन नदिन सबैले स,तर्कता अ,पनाउन आ,ग्रह छ।’ प्र,शासनको आ,ग्रहलाई पा,लना न,गर्नेलाई कार,बा!ही गरिने प्र,जिअ जोशीले बताए


Your Views
Related News