म.न्त्रिपरि.षद बै.ठक स्थ.गित्, कुलमानको नि.युक्ती भो.लिमा.त्रै !
काठमाडौं, २५ भदौ । आज बस्ने भनिएको मन्त्रि,प.रि.ष.द बै.ठक स्थ:गित् भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पा,र्टीको भोलि बस्ने स्था,यी क,मि.टी बै,ठकमा व्य,स्त हुने भएकोले बै.ठक स्थ,गित् गरिएको एक मन्त्रीले जा.नकारी दिए । आ,जको बै.ठकमा नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणको का,र्यकारी प्र,मु.खको नि,युक्ती गर्ने बु.झिएको थियो ।

प्रा.धिकर.णको का,र्यकारी प्र!मु.खमा उर्जामन्त्री व,र्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नै निर,न्तरता दि,नेगरि प्र,स्ताव तया,र परेको स्रोत,को दा!बी छ । घिसिङको नि,युक्ती चार वर्षको लागि हुनेछ । आज बैठ.क ब.सेको भए घिसिङको नि,युक्ती आजै हुने थियो । तर, म!न्त्रिपरिषद बै.ठक भो,लिमात्रै बस्ने भ.निएकोले अ.ब घिसिङको नि,युक्ती पनि भोलि नै हुनेछ ।


Your Views
Related News