अ.न्यथा लेखिएको भन्दै काठमाडौं प्र.शासनले स.च्यायो बुँ.दा नम्बर १४


काठमाडौं, भदौ २६ । काठमाडौं जिल्ला प्र.शासन का.र्यालयले नि.षेधाज्ञा खु.कु.लो पा.रिएपछि ‘सञ्चा.लन गर्न पा.इने क्रि.याक.ला.प’अ.न्तर्ग.त बुँ.दा नम्बर १४ स.च्याएको छ


Your Views
Related News