कुलमान बा.हेक अ.रुले के.ही गर्न स.क्दैनन् भन्ने कु.रा हो.ईन : उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २६ भदौ । उद्यो.ग, वाणिज्य तथा आ.पूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेपाल वि.द्युत प्रा.धिकरणको का.र्यकारी प्र.मुखमा कुलमान घिसिङलाई ल्या.उने कि न.ल्याउने भन्ने कुरा सर.कारको कुरा भएको स्प.ष्ट पारेका छन् । प.त्रकार ऋषि धमलाले प्रा.इम टा.ईम्स टेलिभिजनबाट प्र.सारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् का.र्यक्रममा ‘कुलमानको आज आ.वश्यक.त्ता छ कि छै.न ? एउटा श.क्तिशा.ली मन्त्रीको है.सियतले त.पाईले के.ही बताउन सक्नु.हुन्न ?’ भनेर सो.धे.को प्रश्नमा मन्त्री भट्टले भने,‘हो.ईन त्यो, कुनै व्य.क्ति नभ.ईकन, पृ.थ्वी घु.म्दैन भन्ने कु.रो हुँ.दैन् । हरेक वि.कल्पहरु हुन्छन् । फेरि कुलमान घि.सिङलाई ल्या.उनैपर्छ वा ल्या.उन हुन्न भनेर बो लिरहन आ.वश्यक छैन् ।’

पत्रकार धमलाले सरकारलाई कुमालन घिसिङ आ.वश्यक छ कि छै.न ? भनेर ते.र्साएको अ.र्को प्रश्नमा भट्टले भने,‘होई.न, हरेक वि.ज्ञ व्य..क्ति यो वा त्यो हि.साबले आ.वश्यक भै.रहन्छन् नि सरकारलाई । आ.वश्यकत्ता नै छै.न भ.नेर कसैलाई भन्ने यो वि.षय त हुँ.दै होईन ।” कुलमानलाई ल्याउने कि नल्या.उने भन्नेबारे आफूलाई कुनै पूर्व जानकारी न.भएको उनको सं.केत छ । उनले कु.लमानबाहेक अरुले केही पनि गर्न स.क्दैनन् भन्ने कुरा ग.लत भएको जि.किर गरे । उनले भने,’का.म टिमले गर्ने हो । कुलमानजीको पनि टि.म थियो । टि.मले काम गरेको हो । त्य.सलाई हामी सबैले स्वि.कारेको कुरा हो ।’


Your Views
Related News