रा.ज्यका म.हत्वपूर्ण अं.गहरूभि.त्रका सं.रचना.त्मक क.मजोरीहरुको बेलैमा उप.चार नगरे लो कतन्त्र सं.कटमा पर्नसक्छ : डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं, २८ भदौ । जनता समा.जवा.दी पार्टी, नेपालका वरि.ष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले न्या.यालय, अ.ख्तियारजस्ता रा.ज्यका म.हत्वपूर्ण अं.गहरूभि.त्रका संर.चना.त्मक कम.जोरीहरुको बेलैमा उ.पचार गर्नुपर्नेमा जो.ड दिएका छन् । उनले त्यसको बेलैमा उ.पचार नगरे भोलि लो.कतन्त्र नै सं.कटमा प.र्नसक्ने ख.तरा औं.ल्याएका छन् ।

‘न्या.यालयको रु.पान्तरण–४’ शृं.खलाको ‘सर्वोच्च अ.दालतमा ष.ड्यन्त्रका कि स्सा’ नामक समाचार शेयर गर्दै बाबुरामले आफ्नो भनाई राखेका हुन् । उनले सा.माजिक स.ञ्जाल ट्वि.टरमा लेखेका छन्,‘यतिवेला देशमा न्या.यालय,अ.ख्तियार जस्ता राज्यका मह.त्वपूर्ण अं.ग.हरूभित्रका सं.रचना.त्मक क.मजोरीहरू निकै ग.म्भीर ढं.गले उ.द्घाटित भै.रहेछन्! ति.नलाई बे.लैमा उ..पचार नगरे भोलि लो.कतन्त्र नै सं.कटमा पर्नसक्छ! बे.लैमा टा.लटुले हैन सं.रचनात्मक उ.पचार खो.जौं!


Your Views
Related News