कासी जेट्ली भन्नुहुन्छ : सफल काम गर्दा पनि किन ओली सरकारको आँ.खामा प.र्दैनन कुलमान घिसिङ ?

कासी जेट्ली ओ.मन : ओली देश विकास को यो’ग्य प्रधानमन्त्री हुँदै हो.इनन, उनी आफ’न्त को र भ्रष्टा’चार को ति.ब्र वि.कास को यो.ग्य छन ! सं’दर्भ कुलमान घिसिङ को

चार वर्ष का’र्यकाल पछि को अ’न्तिम दिन आज हो कुलमान घिसिङ को क.यौ वर्ष अन्ध’कार जी.वन वि.ताएका नेपाली घर घर मा उ.ज्ज्या’लो ल्याइदिने कुलमान घिसिङ लाई त्यसौ मन म.सतिष्क मा राखेका होइन,

कुलमान घिसिङ को नेपाल को विकास र जनता को खुसीमा ठू.लो यो.गदान दिएका छन्, नेपाली जनता ले दिएको भो’ट लिएर देश हाक्ने कु’र्ची मा पुगेका प्रधानमन्त्री जनता को हक हित को लागि काम गर्न पर्छ तर वि’डमबना त्यस्तो छैन ।

आज कुलमान घिसिङ को कार्य’काल दोहो’र्याउनु भनिरहँदा केपी ओलीले आफ्ना सालो हि.तेन्द्र शा.क्यलाई वि.द्युत प्रा’धिकरणको का.र्यकारी प्र.मुख को जि.म्मा दिएको दिने कुरा अ.गाडि ब.ढेको छ ।

यदि नेपाली जनता को वि.परीत देश चलाउँछन् भने हामी वि.देश मा बस्ने ले ओली को पु.त्ला ज.लाएर भए पनि घो.र बि’रोध गर्नु पर्दछ , हामी वि.देश मा बस्ने नेपाली हरु देश वि.कास को लागि ठूलो हि स्सा हो, हामी ले पठाएको रेमि’टान्स बाट चलेको देश वि.देश मा भएका हाम्रो आ’वाज पनि सुन्नै पर्छ ।

कुलमान घिसिङ ले वि.द्युत प्रा’धिकरण मा अ.रबौं रुपैयाँ घा”टा मा गएको अहिले कुलमान घिसिङ नै घा.टा उका’सेर पनि अर.बौं रुपैयाँ नेपाल वि.द्युत’प्रा.धिकरणले फा.ईदा गराएको छ , यस्तो सफल काम गर्दा पनि किन ओली स.रकारको आँ”खा मा किन प.र्दैनन कुलमान घिसिङ


Your Views
Related News