कुलमानको पुन’र्नि.युक्तिका लागि कलाकार दीपकराज गिरीले च.लाए यस्तो अ.भियान

नेपाल’लाई लो.डसे’डिङमुक्त बनाउ’ने नेपाल वि.द्युत प्रा.धिकरणका का.र्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको का.र्यकाल आइत’बारबाट सकि’एको छ । तर पनि सर’कारले उनको स्था.नमा नयाँ व्यक्ति नि’युक्ति गरिसकेको छैन ।

सरका’रले वि.द्युत प्रा.धि’करणका का.र्यका’री निर्देशक पुनः घिसिङलाई नै दो.होर्या’उनुपर्ने आ.वाज सा.माजिक स.ञ्जा’लदेखि चा.रैतिर उ.ठिरहेको छ ।

यस्तैमा कलाकार दीपक’राज गिरीले पनि आज एक अ.भिनयान घो.षणा गरेका छन् । उनले घिसि’ङको पुनर्नि.युक्तिको माग गर्दै ५ मिनेट ब.त्ति नि.भाउने अ’भियान घो.षणा गरेका छन् । गि’रीले सा.माजिक स.ञ्जालमा ले.खेका छन्–

‘कु.लमानजीको पुनर्नि’युक्तिका लागि जनद’वावस्वरूप आजबाट हरेक साँ.झ आठ बजे ५ मिनेट बत्ति निभाएर ऐ.क्यबद्धता प्र.कट गरौं ।’ गि.रीको यो घोष’णालाई धेरैले स.मर्थन गर्दै साथ दिने स.मेत बता’एका छन्


Your Views
Related News