भारतमा रहेको अ’न्तर्राष्ट्रिय मानब अ’धिकार संगठनले १० औ अ’न्तर्राष्ट्रिय मानव अ’धिकार पुरष्कार २०२० को अव सर पारि बिभिन्न देशका व्य’क्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ ।यसै क्र’ममा नेपालबाट ३ मानब अ’धिकार क’र्मी हरुलाई सम्मानको लागि छनौट गरेको छ!यसै गरि समाजमा योग दान पुराउनु हुने क्याप्टे न बिजय लामा समेत पर्नु भएको छ!

वि भिन्न का’र्यबाट नेपाली समाजलाई योगदान पुरा उदै आउनु भएका क्याप्टेन विजय लामा लाई विश्व शान्तितथा मानवता नेतृत्व पुरस्कार (ग्लोबल लिडर “शिप फर पिस एण्ड ह्यु मानिटि अवार्ड २०२०) लिली थापालाई अ’न्त र्रा’ष्ट्रिय साहसी महिला २०२० बाट सम्मानित गरेको छ।

यसै गरि अपरा थापा भट्टराईलाइ जूरीनिर्णायक समिति) स’दस्यमा चयन गरिएको छ “अन्य मुलु कबाट वि’भिन्न व्य’क्ति हरुको चयन संगै नेपाल बाट भट्टराई उक्त समिति मा परेकी हुन् । उनि “अ’न्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला २०१९ ” बाट पुरस्कृत भै सकेकी छिन ।

यो पुरस्कार मानव अ’धिकार परिषदको सबै भन्दा !प्र’तिष्ठित मानव अधिकार पुरस्कार हो।यो व्य’क्ति,विश्व “शान्ति नेता हरू,व्य’वसाय नेता, सं’स्था,संगठनहरूलाई जसले मानव अधिकार र मानवतामा सेवाको सं’रक्षण र प्रबर्द्धनको लडा ईमा असाधारण ने’तृत्व देखाउँदछ उसलाई प्रदान गरिन्छ ।


Your Views
Related News