भारतीय सेनालाई थर्काउने सशस्त्र प्रहरी || बहादुर त यि हुन् || जय सशस्त्र प्रहरी || जय नेपाल ! (भिडियोसहित) भारतीय सेनालाई थर्काउने सशस्त्र प्रहरी || बहादुर त यि हुन् || जय सशस्त्र प्रहरी || जय नेपाल ! (भिडियोसहित) भारतीय सेनालाई थर्काउने सशस्त्र प्रहरी || बहादुर त यि हुन् || जय सशस्त्र प्रहरी || जय नेपाल ! (भिडियोसहित)

भारतीय सेनालाई थर्काउने सशस्त्र प्रहरी || बहादुर त यि हुन् || जय सशस्त्र प्रहरी || जय नेपाल ! (भिडियोसहित) भारतीय सेनालाई थर्काउने सशस्त्र प्रहरी || बहादुर त यि हुन् || जय सशस्त्र प्रहरी || जय नेपाल !
https://youtu.be/N_0NBJXaHx8

यो पनि हेर्नुसhttps://youtu.be/Osmw9PgIKbM


Your Views
Related News