कुवेत सिटी : कुवेतका प्रधानमन्त्री शेख जाबर अल–मुबारक अल–हमाद अल–सबाहले कुवेती अमिर स’मक्ष रा’जिनामा गरेका छन्। कुवेती समाचार सं’स्थाका अनुसार सरकारका का’र्यहरुलाई थप प्र’भावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले रा’जिनामा दिएको उल्लेख गरेको छ ।सरकारका प्र’वक्ता तारेक अल–मिजरमले जा’री गरेको व’क्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको रा’जिनामाको कारण भने केही खुलाएका छैन । स’त्तारुढ सांसदहरुले सं’सदमा प्रधानमन्त्रीको का’र्यशैलीलाई लिएर वि’रोध गरिरहेकै अ’वस्थामा प्रधानमन्त्रीले रा’जिनामा दिएका हुन्।

खाडी राष्ट्र कुवेतमा म’न्त्रिपरिषद पु’नर्गठन बे’लाबखत भइरहने गरेको छ, र पछिल्लो म’न्त्रिपरिषद ग’ठन भएको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन ।


Your Views
Related News