कोरियन भाषा उतिर्ण भएर बसेको सम्पुर्ण को लागि एक्दम महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्नू होला|

कुन सेक्टरले के गर्नु पर्छ सबै जान्नुहोला|

1 manufacture

1 Join

2 fitting

3 Measuring

2agricultural

1 Livestock

2 agricultural

यो सबै सम्बन्धिन बिषय हरु भिडियो मै हेर्नू होला


Your Views
Related News