काठमाडौ : नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बालुवाटार जग्गा प्र,करणमा धा,रणा राख्दै नि,र्दोष कहिल्यै पनि द,ण्डित हुनु नहुने र दोषी कसैले पनि उ,न्मुक्ति पाउनुनहुने बताएका छन् ।

उनले विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अ,दालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको अ,न्तिम फै,सला अ,दालतले गर्ने बताएका छन् ।उनले भनेका छन्, ‘पात्र, परिस्थिति र सम्बन्ध हेरेर हाम्रो धा,रणा बन्दैन, बदलिँदैन र बदल्नुहुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु।’ उनले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र बालुवाटार जग्गा प्र,करणमा मु,छिएका पू,र्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि का,र्बाहीको घे,रामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दो,षी नदेख्ने अ,ख्तियारको नि,र्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।’

# उनले राखेका तीन बुँदा यस्ता छन् ।

१. नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको सं,लग्नताको विषय अ,दालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो वा गलत त्यसको फै,सला अ,दालतले गर्नेछ। सम्मानित अ,दालतले गर्ने नि,र्णय सवैले मान्नुपर्दछ ।

२. सार्वजनिक सम्पत्ति ब,दनियत पू,र्ण रूपमा व्यक्तिका नाममा दिने कुरा नी,तिगत नि,र्णय हुन सक्दैन। यदि सार्व,जनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सि,फारिस गर्ने प्र,स्ताव म,न्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्र,,क्रियामा सं,लग्न म,न्त्री दो,षी हुन्छन् भने उक्त प्रस्ता,व सदर गर्ने र का,र्यान्वयन गर्न, गराउन नि,र्देशन दिने तत्कालीन प्र,धानमन्त्री र सं,लग्न अन्य अधिकारीहरू उक्त अ,परा,धबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। का,नूनको अ,पव्याख्या गर्दै उन्मु,क्ति दिने प्र,यत्न दु,रासयपू,र्ण छ ।

३. सार्व,जनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने र सोको लागि अनेकन् प्रपञ्च रच्ने व्यक्ति नवीन पौडेल (नेकपा नेता विष्णु पौडेलको छोरा) र कुमार रेग्मीलाई ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छा,डिदिन म,न्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आ,धारमा दो,षी नदेख्ने अ,ख्तियारको नि,र्णय हा,स्यास्पद र पू,र्वाग्र,हपूर्ण देखिन्छ ।

यो नि,र्णयले अ,नुस,न्धानको नि,ष्पक्षता र वि,श्वसनीयता माथि प्रश्न गर्ने पर्या,प्त आ,धार दिएको छ। अतः सम्मानित अदा,लतले यस प्रक,रणमा अंं,नुसन्धा,नले समेट्नुपर्ने तर नसमेटेका विषयलाई समेत दृ,ष्टिगत गरी सत्ता, शक्ति र सम्ब,,न्धको द,बाब र प्र,भावमा नपरी सं,लग्न व्यक्तिहरूको प,हुँच, अवस्था, आस्था र विचार नहेरी फै,सला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।


Your Views
Related News