काठमान्डौ : सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा कोरोना भा,इरस जस्तै शं,कास्पद रो,गको ल,क्षण देखिएको छ ।जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को गुम्बामा कोरोनाभाइरसको ल,क्षणसँग मिल्दो ज्वरोको बि,रामी भेटिएकाले सहयोग गरिदिन गाउँपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आ’ग्रह गरेको छ ।

विश्वमा फै,लिइरहेको नोभल कोरोनाभा,इरसको ल,क्षणसँग मिल्ने रु,घाखो,की र अ,त्याधिक ज्वो,रोजस्ता ल,क्षणका बि,रामी देखा परेको हुँदा सोको प,रिक्षण गरी रो,ग पहिचानका लागि विशेष टोली खटाइ स,हयोग गरिदिन हुन अ,नुरोध गर्दछौं”। प्रमुख प्रशासकीय अ,धिकृत लोकबहादुर
विकले स्वास्थ्य म,न्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले जिल्ला प्र,शासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र बागमती प्रदेश सरकारलाई पनि बो,धार्थ पत्र पठाएको छ ।त्यहाँ बिरामीको संख्या एक सय नाघिसकेकाले सहयोगका लागि आग्रह समेत गरिएकाे छ ।


Your Views
Related News